Takst & Eiendomstjenester AS
Er et firma som driver med taksering av eiendomer som: Tomter, leiligheter, boliger, næringseiendom, landbruk, skade, skjønn, verditaksering, arv og skifte.

Vi påtar oss også tilstandrapporter, rehabiliteringsrådgivning, vedlikeholdsplaner og rådgivningstjenester.

For å følge markedet og krav til bygg i henhold til ny bygningslov og for å støtte opp om forbruker sine rettigheter og krav til bygg og eiendommer har vi rådgivningstjeneste, byggetilsyn og byggherreombud.
Herunder også rådgivning ved forsikringsoppgjør etter skade.

Kontroll av fukt, sopp og drenering.
Byggetilsyn og kontroll for finansieringsinstitusjoner.

Kvalitetssikring, dokumentkontroll, kontroll og dokumentasjon i henhold til plan og byggningsloven med forskifter. Norsk standard.

Eiendomsutvikling og salg, salg av byggetjenester og produkter.
Byggesaksbehandling i byggesaker, for tomtefradelinger og landbrukssaker.

Eiendomsøkonomisk rådgivning, forvaltning og drift.

Firmaet har faglig kompetanse som autorisert entrepenør, autorisert pipe/ ildstedsmontør, byggeteknikk, byggmester og takst- og eiendomsøkonom.